Tiltak og smittestatus

KORT FORTALT

Etne kommune følgjer nasjonale tiltak og tilrådingar, i tillegg til eventuelle lokale forskrifter.

Sjå regjeringa si temaside om koronasituasjonen for oppdatert informasjon.

Dei viktigaste tiltaka som er iverksett finn du på den kronologiske tidslina om styresmakta si handtering av koronasituasjonen.

Du finn mykje god informasjon på fhi.nohelsenorge.no og regjeringen.no

 

Det er for tida ingen lokale forskrifter i Etne kommune.

Smittestatus

Smittestatus
Dato Tal smitta
05.06.21 1
15.06.21 1

Kontaktinformasjon

Service og fellestenester
E-post
Telefon 53 75 80 00

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Opningstid
Måndag til fredag 09.00-15.00