Koronavaksine

Her finn du kontaktinformasjon og status for vaksinering i Etne.

 

4. dose koronavaksine - ny Comirnaty Orginal/Omicron

Ekstra drop in dagar til alle over 65 år og risikogrupper som enno ikkje har fått påfyll vaksine. 

Vaksineringstidspunkt
Stad Dag Tid
Etne helsestasjon Fredag 23. september kl. 09-12
Skånevik helsestasjon Måndag 26. september kl. 13-15
Etne helsestasjon Fredag 7. oktober kl. 09-12

 

Det blir tilbydd den nye Comirnaty Original/Omicron BA.1 til oppfriskingsvaksinering.

Me har og Comirnaty original til grunnvaksinering for dei som enno ikkje har fått 3. dose.
Oppfriskingsdose tidlegast 4 månadar etter siste vaksinedose. Du skal ikkje ta korona vaksine før 3 veker etter eventuelt gjennomgått koronainfeksjon.
 

Oppdatert informasjon frå FHI om 4. dose

Anbefalingar gjeld no alle desse gruppene:

 1. Oppfriskingsdose til alle over 65 år
 2. Oppfriskingsdose  til personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp
 3. Oppfriskingsdose  til ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
 4. Oppfriskingsdose  til gravide

 

Det er og kome justeringar om intervall
Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning

Sjå utfyllande informasjon: Informasjonsbrev_nr_51_om_koronavaksinasjonsprogrammet_.pdf

Kontakt

Spørsmål knytt til vaksinering tlf.: 91344955
Open 08.30-11.00 måndag til fredag.
Me oppmodar deg til å sende sms så ringer me deg ved ledig tid.  

 

 

 

Koronavaksine for barn og unge

Etne kommune fylgjer nasjonale anbefalingar CDC on Unsplash

 

 

 

Personar med alvorleg svekka immunforsvar - 4. dose

Personar med alvorleg svekka immunforsvar grunna sjukdom eller bruk av immundempande medisinar har generelt dårlegare respons på vaksiner samanlikna med friske personar. I tillegg har desse pasientgruppene høgare risiko for å bli alvorleg sjuke dersom dei blir smitta med koronaviruset og er derfor anbefalt ein ekstra tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjon. Alle skal ha fått tilbod om dette hausten 2021. For denne gruppa blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.

Det skal gå 12 veker mellom dose 3. og dose 4. i denne gruppa.

Kven gjeld dette for?

 • Alle som brukar immundempande behandling (siste 2 åra) lista opp på denne medisinlista: medikamentliste_130921v3.pdf - Legeforeningen.no bør ta kontakt med vaksinekontoret for å få time til 4. dose.
 • Organtransplanterte
 • Beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller ein pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon etter ei vurdering av behandlande sjukehusspesialist
 • Alvorleg og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling
 • Pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

For meir informasjon sjå: 
Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose) - FHI 

Reise til utlandet

Les meir her