Koronavaksine

Klikk for stort bildeHer finn du kontaktinformasjon og status for vaksinering i Etne.

KORT FORTALT

Har du spørsmål om vaksinering, send ein e-post til koronavaksine@etne.kommune.no

eller ring vaksinetelefonen 913 44 955

 

Status vaksinering

OPPDATERT: 3. dose koronavaksine til vaksne med alvorleg svekka immunforsvar

FHI har tilrådd at vaksne med alvorleg svekka immunforsvar nå skal få tilbod om ein 3. dose koronavaksine. Dei dette gjeld vil få brev frå sin behandlande lege på sjukehuset med oppmoding om å kontakta vaksinekontoret i eigen kommune. Det skal gå minst 4 veker mellom 2. og 3. dose koronavaksine. 

3. dose vil bli tilbydd til følgjande grupper så snart som mogleg:

Gruppe 1:

NY:
Alle som brukar immundempande behandling (siste 2 år)  lista opp på denne medisinlista: medikamentliste_130921v3.pdf (legeforeningen.no) bør ta kontakt med vaksinekontoret for å få time til 3.dose 

- Organtransplanterte

- Beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller ein pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon   etter vurdering av behandlande sjukehusspesialist 

- Alvorleg og moderat primær immunsvikt 

- Aktiv dialysebehandling 

- Pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5 

- Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon 


Det er altså ikkje alle som var i gruppe 4 som treng ein 3. dose koronavaksine.

Dersom ein meiner ein høyrer til ei av desse gruppene, men ikkje får eit brev frå sjukehuset, skal ein kontakta eigen lege for vurdering.

Koronavaksinekontoret er ope for kontakt: 
Koronavaksinetelefonen: 91344955. Open måndag til fredag kl 08.30 til 10.00. Send gjerne ein sms. Eller ein e-post til: koronavaksine@etne.kommune.no   

 

 

16- og 17-åringar får tilbod om koronavaksinasjon.  Vaksine er anbefalt gravide i 2. og 3. trimester 

Klikk for stort bilde16- og 17-åringar får tilbod om koronavaksinasjon

For meir info: 16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon - FHI

Elevar i denne aldersgruppa  på Ølen vgs eller Lundeneset vgs får tilbod om koronavaksine der i samarbeid med Vindafjord kommune.

Andre kan no få bestille seg time hjå oss.

Dersom du er under 16 år på vaksinasjonsdagen, treng du samtykke frå føresette, samtykkeskjema finn du her:
Samtykkeskjema for foresatte til unge under 16 år - covid-19 vaksine (PDF, 10 kB)


 

Klikk for stort bildeVaksine er anbefalt gravide
i 2. og 3. trimester

For meir info: Oppdatert vaksineanbefaling for gravide - FHI 

 

 

Amming og vaksine

I aldersgruppene som nå blir vaksinerte, er det ein del som ammar. Det er ikkje påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amma som normalt, og det same gjeld for vaksine. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Når det gjeld gravide, bør dei ta kontakt med fastlegen før vaksinering.

Råd for gravide og ammande (FHI)

Barn og ungdom i risikogrupper

Barn og ungdom ser ut til å få mild sjukdom, også barn med kroniske sjukdommar. Når vaksinasjonsdekninga aukar i den vaksne befolkninga, vil smitte blant barn og unge bli mindre vanleg fordi det vil vera mindre smitte i sirkulasjon. Dette ser ein allereie i land som Storbritannia, USA og Israel, der dei har kome lengre i vaksinasjonsutrulleringa.

For barn og ungdom i aldersgruppa 12-17 år kan det vera enkelte grupper der det kan vera indikasjon for vaksine mot covid-19 når denne blir tilgjengeleg. Det er foreløpig ikkje opna for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontaktar til personar i risikogruppene. 

Meir informasjon om desse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Barn og covid-19 (Norsk barnelegeforening)

Råd og informasjon for barn og ungdom (FHI)

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (FHI)

 

Etne kommune
Elin Grindheim Hovda
Vaksinekoordinator/leiande helsesjukepleiar

 

Status vaksinering

 

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde 
Klikk for stort bilde 


Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde

 

  

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde19. mars 2021Klikk for stort bilde15. mars 2021Klikk for stort bilde10. mars 2021