Flyktningar som oppheld seg i Etne kommune

Informasjon til deg som er flyktning frå Ukraina, som allereie oppheld deg i kommunen og som ynskjer å bli.

Når du har registrert deg hos politiet og har fått innvilga kollektiv beskyttelse er det viktig at du tar kontakt med kommunen. Du kan ta kontakt på telefon 53 75 80 00 på kvardagar mellom klokka 9 – 15 eller sende ein e-post til ukraina@etne.kommune.no. Oppgi DUF-nummer og adressa du bur på.

Avtalt sjølvbusetting

Når du har fått opphaldsløyve frå UDI og har ein stad å bu kan du ta kontakt med integreringstenesta for at kommunen og IMDi skal lage avtale om sjølvbusetting. Her kan du lesa meir om avtalt sjølvbusetting.

Du må levera ein kopi av brevet frå UDI om opphaldsløyve og husleigekontrakt til integreringstenesta ved NAV Vindafjord-Etne. Lever til resepsjonen på Tinghuset i Etne, servicetorget til Vindafjord kommune i Ølen eller send til Rådhusplassen 1, 5580 Ølen. Du kan og ta kontakt med Miriam Aareskjold på 41287722 eller miriam.aareskjold@nav.no for meir informasjon.

Alternativ mottaksplass (AMOT)

Etne kommune opnar for å tilby alternativ mottaksplass til ukrainske flyktningar som har ein stad å bu frå 19.04.2022. Du kan søke om dette når du har registrert deg hos politiet. Du treng ikkje å ha fått innvilga kollektiv beskyttelse før du søker.

Du finn meir informasjon om ordninga her. 

Dersom du vil søke ved bruk av hurtigprosedyreskjema må du få ein avtale med integreringstenesta for godkjenning av søknaden. Ta kontakt med Miriam Aareskjold på 41287722 eller miriam.aareskjold@nav.no for å laga avtale.

Helsekontroll

Når du kjem til Norge må du undersøkjast for tuberkulose. Dette gjeld alle som kjem frå land med mykje tuberkulose. Dette gjeld for Ukraina.  I tillegg til tuberkulosekontroll vil du få tilbod om helsekartlegging med sjukepleiar og helsekontroll med lege.

Helsekontrollane vert organisert i helsestasjonen. Ta kontakt med helsestasjon på tlf: 91344955 opningstid måndag, torsdag og fredag kl. 08.30-10.00. Koordinator for helsekontroll i Etne kommune er Helsesjukepleiar Anette Huse.