OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Psykisk helse- og rustenesta

Psykisk helse- og rustenesta tilbyr nødvendig helsehjelp om du har utfordringar med di psykiske helse og/eller rus. Tenesta er eit lågterskeltilbod, det vil seie at du treng ikkje tilvising frå lege, men kan ta direkte kontakt sjølv.

I saman med deg vil spesial sjukepleiar psykisk helse  vurdera kva tilbod som passar. Tenesta tilbyr rettleiing, støttesamtalar, kognitiv terapi, miljøterapi, miljøarbeid i heim, hjelp til rusutfordringar og arbeid og aktivitetstilbod.

Kontaktinformasjon
Fagleiar psykisk helse- og rustenesta
Hilde Øren
Tlf.: 954 91 353 

Helseleiar
Elisabeth Lunde Sørheim
Tlf.: 926 46 673

Til toppen