Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

For ytterlegare informasjon, følg lenkane.

Tenestekontoret:

Tenestekontor Helse og omsorg 
Måndag-fredag kl. 9-15
Tlf. 53 75 81 49
Mob. 482 52 577

Utskriving og PLO- meldingar:

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom PLO er nede:
Kvardagar 9 -15: Tenestekontor  telefon 53 75 81 49 
Kvardagar etter kl 15, helg og høgtid: 

Koordinerande eining:

Tenestekontoret Telefon kvardagar 8-15:  53 75 81 49 

Etne omsorgssenter :

Pleie og omsorg - Etne kommune

  • Avdeling 2 somatisk, kortid, langtid og rehabilitering 53 75 81 61
  • Avdeling 1 for personar med demens : 53 75 81 46

Heimeteneste:

Pleie og omsorg - Etne kommune

  • Vakttelefon Etne heimeteneste:  992 39 079
  • Vakttelefon Skånevik omsorgssenter: 404 15 112

Kommuneoverlege/smittevernlege og vikar

Kommuneoverlege Elisabeth Winterthun
Telefon: 53 75 81 26 
e-post:  Elisabeth.Winterthun@etne.kommune.no

Kreftkoordinator:

Pleie og omsorg - Etne kommune
Unni Nordtveit Jamne : 415 67 770  (man, tors og annakvar fredag)

Demenskoordinator:

Pleie og omsorg - Etne kommune
Hanne G Øvernes: 915 52 949 (man, ons og fredag)

Ergo-fysioterapitenesta:

Ergo- og fysioterapi - Etne kommune
Ergoterapeut: 53 75 81 15
Fysioterapeut : 53 75 81 55/ 53 75 85 57

Helsestasjonar: 

Helsestasjon og skulehelsetenesta - Etne kommune
Helsestasjon: 53 75 81 08/53 75 81 09

Psykisk helse og rus:

Psykisk helse- og rus - Etne kommune
Fagleiar psykisk helse og rus: 954 91 353

NAV:

Nav Etne/Vindafjord Telefon: 55 55 33 33

Avvik på tenesteavtalar:

Kommunalsjef Helse og omsorg
Hilde Selland 53 75 81 21
Epost: Hilde.Selland@etne.kommune.no

Søknad på kommunale helse- og omsorgstenester:

Søknad om helse- og omsorgstenester - Etne kommune