Støtte og informasjon til pårørande

Å vera pårørande kan vera krevjande og  du kan møta på mange praktiske utfordringar.  Det kan vera godt å få støtte og råd før utfordringane vert for store. For å høyra kva tilbod Etne kommune har til deg som pårørande tek du kontakt med helse- og omsorgstenesta.  

Informasjon om sentrale rettar for pasientar, brukarar og pårørande (PDF, 484 kB)

Vald i nære relasjonar (PDF, 636 kB)