Barn og unge som pårørande

Omtale

Helsepersonell har ei plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørande til foreldre eller søsken. Helsepersonell  skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Helsepersonell har også plikt til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte til foreldre eller søsken. 

Målgruppe

Barn som pårørande til foreldre eller søsken av barn med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Mindreårige barn som er etterlatte til foreldre eller søsken.  

Brosjyrar, dokument, kart og liknande

Barn og unge er også pårørande (PDF, 101 kB)

Regelverk

Helsepersonelloven 

 

 

Praktiske opplysninger

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du som forelder kan ta direkte kontakt med behandlande helsepersonell eller helsestasjonstenesta for oppfølging og rettleiing til ditt barn.  

Leiande helsesøster Elin Grindheim Hovda er Etne kommune sin kontaktperson for barn som pårørandearbeid.