Tenestekontor

Helse og omsorgstenester

Tenester etter helse- og omsorgstenestelova krev enkeltvedtak dersom desse skal gis i 14 dagar eller meir.

Tildelingskriterier og tenestenivå for helse- og omsorgstenester er fastsett i Tenestestandardar pleie og omsorg (DOCX, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Besøks- og postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne