Tenestekontor

Helse og omsorgstenester

Tenester etter helse- og omsorgstenestelova krev enkeltvedtak dersom desse skal gis i 14 dagar eller meir.

Tildelingskriterier og tenestenivå for helse- og omsorgstenester er fastsett i Tenestestandardar pleie og omsorg (DOCX, 4 MB)

Tenestekontoret:

Tenestekontor Helse og omsorg 
Måndag-fredag kl. 9-15
Tlf. 53 75 81 49
Mob. 482 52 577

Utskriving og PLO- meldingar:

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom PLO er nede:
Kvardagar 9 -15: Tenestekontor  telefon 53 75 81 49 
Kvardagar etter kl 15, helg og høgtid: 

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne