Barnevernvakt

Barneverntenestene i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har inngått eit samarbeid om barnevernvakt.

Barnevernvakta er barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i krise som trenger hjelp raskt. Barnevernvakta vil vera tilgjengeleg kl. 15.30 – 08.00 på kvardagar og heile døgnet i helger og på helligdagar.

Ring barnevernvakta på telefon: 901 70 591

Dersom krisesituasjon, ring Politiet på telefon 02800.