Rettleiar til fornærma i straffesaker

Nedanfor kan du finne ein rettleiar til fornærma i straffesaker. Denne inneheld informasjon til borgarane vedrørande prosessen ved sak meldt til politiet, etterforsking og erstatningskrav for dei som er utsette for partnervald, valdtekt og andre seksuelle overgrep.

Rettleiaren er utarbeidd av www.overgrep.no i samarbeid med Landsforeningen for voldsofre og Utsattmann.

I rettleiaren har dei samla svar på vanlege spørsmål frå dei som er utsette for alvorlege straffbare forhold, og nokre nyttige erfaringar.

Du finn rettleiaren her. (PDF, 294 kB)