Viktige kontaktar

Her har me samla fleire viktige kontaktar i samband med vald og overgrep. 

Vald- og overgrepslinja (VOlinjen)

Døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar. Du kan ringa når som helst – døgnet rundt – for å snakka om opplevingane dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Tenesta er heilt anonym og heilt gratis.

Ring 116 006

Meir på VOlinjen si heimeside