Du er her: Heim Helse og omsorg

Helse og omsorg

Etne helsesenter
Etne helsesenter

Etne kommune har eit helsetenestetilbod som omfattar både helsefremmande og førebyggande tenester, samt helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg midlertidig i kommunen.

Det er kommunestyret som har vedteke tenestestandar for Etne kommune, som seier noko om kva pleie- og omsorgstenester kommunen tilbyr.


Kontaktinformasjon


Godkjent tenestestandard
 

Helse- og omsorgstilbod i Etne kommune


Søknadsskjema helse- og omsorgstenester


Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.Samarbeidsavtalene mellom Etne kommune og Helse Fonna
 

Helseleiar: Hilde Høyland
Pleie- og omsorgsleiar: Reidun Holmefjord Børve
I menyen til venstre finn ein nærare informasjon om dei enkelte tenestene.
 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut