Du er her: Heim Helse og omsorg Helse

Helse

Etne helsesenter
Etne helsesenter

Kommunen har ansvar for å syte for gode og forsvarlege helse- og sosialtenester til alle som treng det. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har og ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Etne kommune har eit helsetenestetilbod som omfattar både helsefremmande og førebyggande tenester, samt helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg midlertidig i kommunen. Tilbodet omfattar barnevern, førebyggande helsetenester, legeteneste og rehabilitering.

Helseleiar: Hilde Høyland
I menyen til venstre finn ein nærare informasjon om dei enkelte tenestene til Helseavdelinga.

Diverse:

Brosjyre for ressurssjukepleiar

Folkehelseoversikt

Handlingsplan for psykisk helse

Info om syns og audioped tenester

Legevaktbrosjyre

Smittevernplan

Individuell plan

Økonomisk rådgjeving

Nasjonale mål og prioriteringar på helse- og omsorgsområdet for 2015

Skjema for individuell plan er rettleiande. Planen skal vere individuell og skjema må dermed tilpassast den einskilde tenestemottakar.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut