Legekontor

ETNE

Telefon
53 75 81 00
sms 

Besøksadresse
Holmavegen 8
5590 Etne

Postadresse
Sjoarvegen 2
5590 Etne

Opningstid
Måndag - fredag kl 09.00 - 15.00 


SKÅNEVIK

Telefon
53 75 85 00
sms

Besøksadresse
Skånevikvegen 17
5593 Skånevik

Postadresse
Sjoarvegen 2
5590 Etne

Opningstid
Måndag - torsdag kl 09.00 - 15.00. Fredag stengt.

 

Fastlegar
Bengt Kallevik
Eric Ward Mills / Julie Rolland Jacobsen
Elisabeth Gunleiksrud
Karsten Strømø Hatteland
Mikkel Saxov


Kommuneoverlege
Bengt Kallevik


Legevakt (etter ordinær opningstid og helg): 53 75 60 00
Nasjonalt legevaktnummer: 116 117
Når liv og helse står på spel ring medisinsk naudtelefon 113.

Etne kommune skal ha forsvarlege og kostnadseffektive helse, sosial og omsorgstenester. Det vert lagt vekt på førebygging og livskvalitet og brukarane får ivaretatt sine grunnleggjande psykiske og fysiske behov. Her finn du relevant informasjon for temaet helse. Alle kommunale tenester som høyrer til temaet er beskreve i tenesteomtalane til venstre, i tillegg til elektroniske skjema, nyhende, kunngjeringar og andre artiklar.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut