Du er her: Heim Helse Helseteneste

Aktuelt: Helseteneste

Kreftsjukepleiar i Etne kommune

Jamne, Unni Nordtveit 1
Eit tilbod til deg som har fått ein kreftdiagnose og til dine pårørande.

Kreftsjukepleiar på plass

Jamne, Unni Nordtveit
Kreftsjukepleiar Unni Nortveit Jamne er på plass i omsorgssenteret.

Informasjon frå kommuneoverlege

Ny rutine når det gjeld utsending av rekningar.