vindafjordetne

Her kan du røysta

Folkerøystingsdagen er måndag 26. september.

VALKRINS:                RØYSTESTAD:                     RØYSTETID:
Etne:
Etnesjøen                 Etne kulturhus                    kl. 0900 – 2000
Skånevik                   Skånevik skule                    kl. 0900 – 2000
Sævareid                  Sævareid skule                   kl. 1500 – 2000
Fjæra                         Fjæra skule                         kl. 1500 – 2000

Vindafjord:

Skjold                        Skjold Arena                         kl. 0900 – 2000
Vats                            Vindafjordhallen                 kl. 0900 – 2000
Sandeid                     Sandeid samfunnshus       kl. 0900 – 2000
Vikedal                       Vikedal bygdahus               kl. 0900 – 2000
Imsland                      Imsland bygdahus             kl. 0900 – 2000
Ølen                           Ølen kulturhus                    kl. 0900 – 2000
Vågen                        Vågen bygdasenter             kl. 0900 – 2000
Bjoa                           Bjoa skule                             kl. 0900 – 2000
Vikebygd                   Vikebygd bygdahus            kl. 0900 – 2000


For å kunna røysta må du stå i manntalet, som til og med røystedagen er lagt ut ved Etne tinghus og ved Vindafjord rådhus.

Ta med legitimasjon!
 

Informasjon og kontakt med Etne kommune får du på tlf. 53758000 og med Vindafjord kommune på tlf. 53656565. Informasjon finn du også på kommunane sine heimesider.

Vindafjord valstyre                             Etne valstyre

Ole Johan Vierdal                              Siri Klokkerstuen
leiar                                                     leiar
 

Tips ein ven  Skriv ut