Poser-oo-sekker-1

HIM er nå ferdig med å levere ut matavfallsposar og plastsorteringssekker

HIM har nå levert ut matavfallsposar og sekker til plastemballasje. Alle husholdningar og hytter i Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord skal ha fått slikt utstyr.

Abonnentar som ikkje har fått posar og/eller sekker kan få dette ved Servicesenter/Tenestetorg i HIM-kommunane, eller ved eit av HIM sine mottak på Årabrot, Etne eller Toraneset. Du kan også kontakte HIM for utlevering. Abonnentar som ikkje har teke kontakt innan 24. juni må sjølv kjøpe dette.

Utrekna forbruk for ein familie er tre matavfallsposar kvar veke og ein plastsorteringssekk kvar 4. uke. Om du har større forbruk enn dette, vil du gå tom for sekker og/eller posar før HIM deler ut nye neste vår. Posar og sekker kan då kjøpast ved HIM sine mottak eller ved Servicesenter/Tenestetorg i HIM- kommunane. I tillegg sel ein del daglegvarebutikkar matavfallsposar.

Tips ein ven  Skriv ut