Postvegen Rullestad_460x341

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing om vasskraftutbygging i Rullestad og Skromme.

Høyingsbrev, konsesjonssøknad og KU-rapportar ligg på linken.
Sakspapir er også utlagt på Åkrafjordtunet og Etne Tinghus.

Link til sakspapir: 
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=5477&stadium=&type=11

Høringsfrist 6.1.12. til NVE.
Invitasjon til offentleg møte i regi av NVE kjem seinare (dato blir truleg 23.11.11.)
 

 

Tips ein ven  Skriv ut