Du er her: Heim Natur / miljø Energi
skl_logo

Høyring Fjellhaugen kraftverk


Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune, Hordaland fylke

NVE har motteke melding frå SKL Produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune. Meldinga blir sendt på høyring til alle som saka vedkjem.
Høyringsfrist er 02.06.2014. NVE vil halde eit ope møte i løpet av høyringsperioden. Bruk gjerne nettsida til NVE når de sender uttale.


Dokument i saka:

Høyringsbrev Fjellhaugen kraftverk.PDF

Melding Fjellhaugen kraftverk.PDF

Meldingsbrosjyre Fjellhaugen kraftverk.PDF

Tips ein ven  Skriv ut