Høyring konsesjonssøknad 66 kV kraftleidning Rullestad - Tøsse og Rullestad transformatorstasjon. Sunnhordland Kraftlag

Frist for merknad er sett til 6.1.12
Sakspapir ligg på Etne Tinghus og Åkrafjordtunet.
Tips ein ven  Skriv ut