Høyring om stadnamn

Lokal høyring om stadnamn; Auastad, Flåte og Skomdal m.m. i Etne kommune 

I den pågåande adresseringsprosessen har Etne kommune vedteke Auastadstølen, Flåtevegen og Skomdalsvegen. Kartverket reiser namnesak for desse for å få avklaring av skrivemåten. I tillegg reiser dei namnesak for ei rad naturnamn som har lege inne i Sentralt stadnamnregister SSR som forslag, men var ikkje vedtekne før. Desse har ikkje noko med adresseringsprosjektet å gjere. Saka vert no lagt ut på ny høyring.

Meir info om skrivemåten er å finne her eller på Testetorget.

Eventuelle merknader til saka må vere komne inn til kommunen innan 12. februar 2016.

Oppstart av namnesak 2015-16 Audastad-Auestad m.fl.pdf

Tips ein ven  Skriv ut