Hjort

Høyring på målsetjingar i regional hjorteviltplan for medlemskommunane i det interkommunale hjorteviltutvalet

Det interkommunale hjorteviltutvalet, som Etne er medlem i, har sendt på høyring to forslag til langsiktige mål for hjortebestanden i kommunen.

Sjå høyringsdokument her

Uttale til høyringa skal sendast til Etne viltnemnd, boks 54, 5591 Etne eller til Annbjørg Bue innan 12. mars 2012.
 

Tips ein ven  Skriv ut