Hjort

Høyring på målsetjingar i regional hjorteviltplan for medlemskommunane i det interkommunale hjorteviltutvalet

Det interkommunale hjorteviltutvalet, som Etne er medlem i, har sendt på høyring to forslag til langsiktige mål for hjortebestanden i kommunen.

Sjå høyringsdokument her

Uttale til høyringa skal sendast til Etne viltnemnd, boks 54, 5591 Etne eller til Annbjørg Bue innan 12. mars 2012.
 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut