img_6471

Høyring regional kystsoneplan

Planprogram for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger.

Høyringsforslag.

Høyringsfrist 25. januar 2013.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut