Hovudplan skogsvegar Etne - HØYRING

Hovudplan skogsvegar Etne er lagt ut på høyring. Sjå vedlegg! Planen var i første omgang tenkt å gjelde fram til 2025, men det er mogeleg at perioden blir forlenga fram til 2033.  Høyringsfrist er  1. februar 2015.  Alle interesserte kan gi uttale.  

Tips ein ven  Skriv ut