Humanitære organisasjonar

Humanitære organisasjonar
Navn Kontaktperson Adresse/telefon
Etne Røde Kors Leif Arne Løvereide, Stordalsvegen 66, 5590 Etne lovereide@hotmail.com - 911 69 332
Etne Røde Kors Hjelpekorps Esepen N. Heggelund, Planteskulevegen 32, 5590 Etne lede@erkh.no - 911 23 615
Etne Røde Kors Omsorg Solveig Stølås, Veavegen 36, 5590 Etne solveigstolas@gmail.com - 920 93 187
Skånevik Helselag Sigrid Olaug Sævareid, 5593 Skånevik sigrid-olaug@live.no - 922 31 432

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut