Sosiale tenester

Sosiale tenester
Navn Kontaktperson Adresse/telefon
Etne Røde Kors Berit Judith Håland, Etne / etnerodekors@gmail.com  922 30 607
Etne Røde Kors Hjelpekorps Espen N. Heggelund, Planteskulevegen 34, Etne  911 23 615; vakttlf. 909 30 100
Etne Røde Kors Omsorg Solveig Stølås, Veavegen 36, Etne  920 93 187
Etne Sanitetsforening Solveig Hetleflåt, Osnesvegen 35, Etne  481 45 829

 

Tips ein ven  Skriv ut