Ikkje kast feittet i vask eller toalett!

Rotter fettvett

Når du kastar feitt i avlaupssystemet, bidreg det til å tetta avlaupsrøyrane.

 

Det kan føra til oversymjing både hos dykk og andre stader i systemet. Feitt og matrestar er også med på å halde liv i alle rottene!

Kor skal du gjere av feittet?
Feitt som størknar kan du tørke opp med kjøkkenpapir og kaste i matavfallet.
Feitt som ikkje størknar kan du helle i ein tett behaldar og levera til gjenvinningsstasjon.

For meir informasjon om handtering av feitt og konsekvensar av å kaste feitt i avlaupssystemet, sjå www.fettvett.no.