Vis alleTilsette
Navn Tittel Telefon
Annbjørg Bue Rådgjevar 53758260
Erik Kvalheim Konst. leiar 53758221
Hans Erik Lundberg Kommunalsjef, drift/vedl./utvikling ¨53758230
Knut Erik Ebne Rådgjevar 53758234
Kristine Ebne Rådgjevar 53758238
Lars Idar Yrke Rådgjevar 53758235
Mats Heiberg Rådgjevar 53758239
Olav Lovra Viskjer Rådgjevar 53758237
Reidar Rødne Rådgjevar 53758261
Roar Bævre Rådgjevar 53758236