Drift og vedlikehald

Engeleiren
Engeleiren

Avdeling for drift og vedlikehald har ansvar for :

Vakttelefon: 948 77 289

Leiar:
Kristin Hagland, tlf 53 75 82 41
 

GATELYS

Feil og manglar på gatelys kan meldast på Haugaland Kraft sine nettsider:

Haugaland Kraft, mørke gatelys

Då det ikkje er nummer på stolpane vert det krevd god skildring med adresse kor lyset står.

Eventuelt kan du ringe inn til sentralbordet på telefon: 987 05270