Siste nytt

Kommunedelplan for Etnesjøen 2011 – 2023, arealdelen

Kommunestyret har i sak 056/12 i møte 26.06.2012 endeleg godkjend kommunedelplan for Etnesjøen 2011 – 2023, arealdelen.
3. 07. 2012
ope møte

Ope møte i anledning høyring av kommunedelplanen

Tysdag 31. mai blei det arrangert eit ope møte i anledning offentleg høyring av kommunedelplanen for Etnesjøen. Rundt 40 deltakarar møtte (administrasjonen, politikarar, næringsliv, representantar frå friviljuge organisasjonar og andre inte...
1. 06. 2011
Etnesjøen

Ope informasjonsmøte

I anledning offentleg ettersyn av kommunedelplan for Etnesjøen arrangerast det eit ope informasjonsmøte tysdag 31. mai klokken 19:00.
25. 05. 2011
Etnesjøen

OFFENTLEG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR ETNESJØEN 2011 - 2023

Formannskapet har i sak 032/11 i møte 4.5.2011 vedtatt at framlegg til Kommunedelplan for Etnesjøen 2011-2023 Arealdelen, skal leggast ut til høyring og offentleg ettersyn etter § 11-14 i plan- og bygningslova.
16. 05. 2011