Du er her: Heim Høyringar
Molnes

Marine Harvest AS – søknad om permanent lokalitet ved Molnes

Marine Harvest AS søkjer om permanent lokalitet ved Molnes på Skånevikstranda. 
NVE u_tekst

Folkemøte om ny 420 kV leidning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer møte på Skånevik Fjordhotell onsdag 6. september 2017 kl. 19.30
illustrasjon

Detaljregulering for Trønskenes hyttefelt

Kunngjering av planvedtak
Kraftverk Litledalen

Ny 66 kV jordkabel Litledalen–Hardeland.

Høyring konsesjonssøknad, frist 18.08.2017