Bygdebøker

Bygdebøker / Tinging av Etnesoga, Skåneviksoga og Kulturhistorisk Vegvisar
 
ETNESOGA. Forfattar: Ståle Dyrvik
 
Etnesoga
 
Band I: Frå dei eldste tider til 1660.
Band II: Bygde- og gardssoge 1660 – 1800.
Tidleg gardssoge for dei same gardane som er nemnt under band III – V.
Band III: Folket i Gjerde sokn.
Aksdal – Bjørgjo – Børkjenes – Dyngjebakken – Eikanes – Eikeland – Flåto – Fossa – Gjerde – Grallsete – Haugen – Helleland – Ingjelsgjerd – Matskor – Meland – Mo – Nervik – Osnes – Osvåg – Rivåsen – Skjensvoll – Sæbø – Tveit – Utstono – Ve – Veste – Vågen – Øvstebø.
Band IV: Folket i Stødle sokn.
Auastad – Austrheim – Brøllom – Enge – Fitja – Fjøsna – Grønstad – Hovland – Høyland – Kaldestadbakken – Kaldheim – Kambe – Rygg – Silla – Skjeldal – Steine – Stødle – Sørheim – Tesdal – Vad.
Band V: Folket i Grindheim sokn.
Aukland – Berge – Bjørk – Ekrheim – Flokatveit – Flåte – Frette – Grindheim – Gunnegjerd – Hallaland – Hausnes – Hordland – Hustuft – Håheim – Håland ytre – Håland indre – Kvamen – Lauareid – Litledalen – Lunda – Lussnes – Nernes – Norheim – Onstein – Rame – Ramsvik – Rugtveit – Sande – Skjold – Tveito – Vinja – Øvernes – Øyno – Åsbø.
PS: Personregister for band III, IV og V er samla i band V, sameleis register over husmannsplass og register over slektsnamn for innflytte. Forord og brukarrettleiing for dei tre banda ligg i band III. Banda må sjåast som ei eining, som til saman gjev ei fullstendig framstilling av befolkninga, som har hatt heimstad i bygda siste 300 år.
 
PRISAR:
Band I og II kr 200,- og band III, IV og V kr 100,- pr. stk. 
Porto kjem i tillegg.

Bøkene kan kjøpast på Etne Bibliotek, avd. Etne og Skånevik, og Åkrafjordtunet.

Eller tingast via epost til:

etne.bibliotek@etne.kommune.no

kultur@etne.kommune.no

 
 
SKÅNEVIKSOGA. Forfattar: Anders Haugland
 
Skåneviksoga
 
Band I: Gardar og ætter i Holmedal.
Bauge – Baugstø – Berhaug – Bjørgjo – Eikjenes – Ersland – Fjellandsbøle (med Friheim)– Fjellhaugen – Færavik ytre – Hauge – Hegland – Holmedal – Leirvik – Lio – Materstveit – Matre indre – Matre ytre – Mehus – Mjelkevik – Opstveit – Røo – Sandvoll – Skarvaland – Skato – Storhaug – Sunde – Toftekalven – Tveit – Tveito – Utåker – Vik – Ølfernes.
Band II: Gardar og ætter i Åkra.
Alsåker – Amland – Bakka – Berstø – Bjelland – Bjørkestrond – Bloteigen – Brekke – Bråskot – Djuve – Djuvik – Eikjemo – Eintveit – Eljarvik – Fatland – Fjæra – Furdal – Færavik indre – Gjømjo – Glåmo – Hammarsland – Haugen – Haugstøl – Hetleflåt – Hillesdal – Kalvik – Kvandal – Londalen – Markhus – Miljateigen – Mosdalen – Mosnes – Rafdal – Rullestad – Skromme indre – Skromme ytre – Skålnes indre – Slåkje – Svelland – Teigland – Trondheim – Tøsse – Tøsseteigen – Vika – Viskjer – Vågen – Ølvestveit – Øvstebø – Åkra – Årtun.
Band III: Gardar og ætter Sævareid-Skånevik.
Flesjo - Milja - Nes indre - Nes ytre - Prestagarden (med Berge, Nedrekyrkje og Oppheim) - Sus (Sjøhus) - Sævareid - Tjedla - Tjelflåt - Tjelmeland - Tungesvik indre - Tungesvik ytre - Tveito - Valdra - Vannes - Vatndal - Åsheim.
Band IV: Gardar og ætter. Skånevikstrondo.
Aksdal - Ebna - Hjelmarvik - Lauvvik - Leknes - Molnes - Mortveit - Sandvik - Skoga - Skålnes - Taraldsøy - Tendal.
PS: Rettingar, tillegg og register for band I-IV er samla i band IV.
Band V: I gode og vonde dagar. Fram til 1750. Allmenn bygdehistorie.
Band VI: I gode og vonde dagar. Frå 1750 til 1965. Allmenn bygdehistorie.
 
PRISAR:
Alle band kr 100,- pr. stk.
Porto kjem i tillegg.

Bøkene kan kjøpast på Etne Bibliotek, avd. Etne og Skånevik, og Åkrafjordtunet.

Eller tingast via epost til:

etne.bibliotek@etne.kommune.no

kultur@etne.kommune.no

 
 

 

 
KULTURHISTORISK VEGVISAR FOR ETNE
 
KULTURHISTORISK VEGVISAR FOR ETNE
 
Etter 6 års arbeid er vegvisarboka om Etne kommune endeleg ferdig. Boka er både ei praktisk reisehandbok og ei praktbok om kulturhistorie og natur. Ho er rikt illustrert med over 320 gamle og nye foto, teikningar, maleri og kart. Det er ei todelt bok; ein temadel med lengre fagartiklar skrevne av historikarar, arkeologar og andre fagfolk i fylket og lokalmiljø, samt ein rutedel som visar veg rundt i kommunen. Her finn du småartiklar om attraksjonar, kulturminne, tettstader, natur, segner m.m.
Boka er på heile 270 sider og må vera blant dei mest omfattande bøker i sitt slag i Noreg. Fin å ha med på tur; "vindjakkeformat" på 14,5 x 22,5 cm, hardt omslag og silkesnor. Fyldige samandrag på tysk og engelsk gjer boka særleg nyttig for reiselivet
Utgjevarar av boka er Etne kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Bøkene kan kjøpast på Etne Bibliotek, avd. Etne og Skånevik, og Åkrafjordtunet.

Eller tingast via epost til:

etne.bibliotek@etne.kommune.no

kultur@etne.kommune.no

PRIS: kr 290,- (+ evnt. porto)
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut