Du er her: Heim Politikk Utval

Kontrollutvalet 2015— 2019

Kontrollutvalet følgjer den til ei kvar tid gjeldande forskrift for kontrollutval, fastsett av Kommunaldepartementet. Den som gjeld no er fastsett av Kommunaldepartementet 13. januar 1993 med heimel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar § 60 nr. 9.

Medlemmer

Sjå eiga nettside for Kontrollutvalet i Etne kommune.
 

Navn Funksjon Representer Telefon Mobil
Ståle Tungesvik
Leiar
Sp   488 53 166
Ragni Sunniva Fett Nestleiar V   908 44 885
Arild Stenberg Medlem H   906 93 051
Sigve Sæle
Medlem
Sp   991 63 361
Åse Langhelle Medlem Frp   922 81 874
Pål Steinar Rullestad Vara Ap   993 87 677
Nina Vierdal Vee Vara Sp   911 00 274
Ivan Kaldheim Vara H   958 88 965