Du er her: Heim Politikk Utval

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS er eit interkommunalt selskap som utfører sekreteriattenester til kontollutvala i kommunane Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
På selskapet sine nettsider vil du finna informasjon om dei kommunale kontrollutvala m.m
 
Navn Funksjon Representerer Telefon Mobil
  Kontrollutvalgsrådgiver