Utvikling

  Kontaktperson Telefon
     
Byggesak Lars Idar Yrke 53758235
  Olav Lovra Viskjer 53758237
Kart og oppmåling Bjørn Eikemo , leiar 53758231
  Knut Erik Ebne 53758234
Plan og miljø Erik Kvalheim 53758221
Plan Mats Heiberg 53758239
  Roar Bævre 53758236
Landbruk Annbjørg Bue 53758260
  Reidar Rødne 53758261
Viltforvaltning Annbjørg Bue 53758260