Du er her: Heim Natur og næring Miljø

Miljø

Fagansvarleg kultur og miljøvern

Erik Kvalheim

er å treffe på Utviklingseininga i  2. etasje på Etne Tinghus.

Adresse:
Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne
tlf: 53 75 82 21
E-postadresse: erik.kvalheim@etne.kommune.no

På temasidene i dette kapitlet finn du stoff om kva for miljøoppgåver Etne kommune arbeider med, og kva vi har å by på innan friluftsliv og natur. Du finn linkar under kvart tema; nokre har informasjon om Etne, medan andre er tekne med for dei som vil lære litt om miljøvern.

Friluftsliv
Friluftsområder i Etne kommune
Forureining, avfall og gjenvinning

Innlandsfiske
Miljølære
Motorferdsel i utmark og vassdrag

Naturforvaltning
Planarbeid og einskildsaker

Der finst fleire nasjonale miljøsider, m.a. Odin/Miljøverndepartementet og om Miljøstatus i Norge.

Der er mange lover innan miljø- og naturforvaltning. Direktoratet for Naturforvaltning har samlet nokre viktige lovar her.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut