Du er her: Heim Organisasjon Einingar

Einingar

Organisasjonskart Etne kommune

Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen med ti resultateiningar og fem støtteavdelingar. Einingsleiarane rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannen si leiargruppe.
Tenestemålet er nynorsk.