Renovasjon

Etne kommune er knytt til ei interkommunal ordning der kommunen kjøper tenesta frå Haugaland Interkommunale Miljøverk

Har du spørsmål om tenesta kan du ta direkte kontakt med HIM på telefon: 52 76 50 50 eller e-post: post@him.as

For tømmeruter sjå heimesidene til Haugaland Interkommunale Miljøverk for å finne din tømmedag