Bygg

Bygningsmassen til Etne kommune er stipulert til 25.000 m2 bruksflate.

Nils Moe, fagansvarleg bygg, tlf. 48 03 07 56