Kart og oppmåling

Kart- og oppmåling har ansvar for:

* Kartlegging og grunnlagsmålingar i kommunen

* Rettleiing og gjennomføring av oppmålinssaker etter matrikkellova

* Gjennomføring av kommunale stikningsoppdrag

* Føring i matrikkelen (grunneigedom-, adresse-og bygningsregister)

* Tilrettelegging av GIS (geografiske informasjonssystem)

* Prosjekt for innføring av vegadresser i heile kommunen

Spørsmål kan rettast til leiar Utvikling Bjørn Eikemo, tlf 53 75 82 31

Link til Statens kartverk