vannmaalar

Vassmålaravlesing 2018

Frist for innmelding er sett til 14. desember 2018.

Det vert i desse dagar sendt ut brev om vassmålaravlesing. Brevet inneheld info om kva eigedom det gjeld og målarstand avlest i 2017.

Nedst i brevet er det ein svarslipp. Fyll ut denne og returner til Etne kommune. Slippen er førehandsfrankert. Den kan også leverast på Tenestetorget.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut