illustrasjon

Detaljregulering for camping Rullestad

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 093/18 i møte 15.11.2018 vedtatt at detaljregulering for Camping Rullestad, planid 201801. del av gnr./bnr. 102/3, 102/3/1 m.fl. skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på om lag 44 da, og vert foreslått regulert til campingplass, naturvern, badeområde og næringsareal relatert til campingdrift..

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 21.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 17.01.2019

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut