Riksantikvaren

Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø

Frist for søknad om tilskot til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljø er 15.1.2019.

Målet for tilskotsordninga er å førebyggje brann i tette trehusmiljø.

Tilskotsordninga gjeld for område som er freda som kulturmiljø eller som står på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljø.

Korleis søkje?
Sjå Riksantikvaren sine nettsider


Dei håpar på mange gode søknadar. Mange av dei sårbare tette trehusmiljøa har framleis ikkje gjennomført brannsikringstiltak.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut