Hordaland Fylkeskommune_2

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Hordaland fylkeskommune lyser kvart år ut ei rekke tilskot til lokale trafikksikringsarrangement. 

Både kommunar, lokallag, organisasjonar, skular og barnehagar kan søke.

Sjå hordaland.no/tilskot for meir informasjon om dei ulike ordningane.

Tilskotsmidlar trafikk.png

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut