illustrasjon

Detaljregulering for Tysse kai II

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 092/18 i møte 15.11.2018 vedtatt at detaljregulering for Tysse kai II, planid 201701. gnr 93 / 1 og 94 / 1 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på 20 da, og vert foreslått regulert til småbåthamner, kai, parkering, LNF samt veg og naustareal.

Her er lenker til:

 

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 11.02.2019.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut