Industrihall_clip

Industrihall til leige

På Tongane industriområde, Etne.

Ledig straks.

500 m2 m/skyveportar og stor parkering.

Store utvidingmoglegheiter, ligg mot sjø/elvesida.

Sjå meir her.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut