Informasjon i samband med uværet URD

Uværet er no over oss. Her er kjem nyttige telefonummer:

Brann: 110
Politi: 112
Helse/ambulanse: 113

Vakttelefon drift og vedlikehald: 948 77 289

Følg med på informasjon på radio og Tv om situasjonen.

Beredskapsvettreglar frå Røde Kors:

http://www.etne.kommune.no/beredskapsvettreglane.5827648-130335.html

Tips ein ven  Skriv ut