Informasjon om korona_sept

Informasjon om koronaviruset

HER ER INFORMASJON OM KORONAVIRUS SOM BLIR FORTLØPANDE OPPDATERT
 

Pressemelding 15.05.2020
Campingplassar og båthamner Oppdatert 17.04.2020
Pressekonferanse 16.03.2020
Pressekonferanse 12.03.2020


Dersom du trur at du kan vera smitta av koronavirus og bur i Etne kommune, kontakt fastlegen pr telefon 53 75 81 00 eller legevakten omgåande pr telefon 116 117

Det er viktig for skulane at alle føresette oppdaterer info om e-post og mobilnr på Visma Flyt skule slik at skulane kan nå foreldra raskt om det trengst.

Ta kontakt med skulen om ein treng hjelp til dette. Det viktig å informera barnehage og skule om born som er i risikogruppa.

 

FHIs informasjon om det nye coronaviruset vert fortløpande oppdatert med fakta og råd til innbyggjarar og helsepersonell.
 

Restriksjonar for innandørsarrangement

I lys av situasjonen med auka smittefare av coronaviruset innfører Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio, Karmøy, Etne og Vindafjord like restriksjonar for innandørs arrangement og møte med over 100 personer eller meir enn 50 deltakarar frå risikogruppa. Dette gjeld i første omgang i tre veker frå og med 11. mars 2020. Les mer
 

Viss du har vore på reise i smitteområde må du halde deg heime i 14 dagar

Dersom du har vore på reise i område med stor spredning av coronaviruset, ber Helsedirektoratet deg om å halde deg heime i fjorten dagar for å hindre spredning i Norge. Dette har tilbakevirkande kraft. Du må altså halde deg heime 14 dager frå den dagen du forlot området med smitte. Dette gjeld alle som har vore i områda med vedvarande spredning: Sjå oppdatert tabell med oversikt over områda

Les Folkehelseinstituttets råd til personar som er i heimekarantene

Heimekarantene gir rett til sjukemelding. Ring fastlegen din og be om sjukemelding pr. telefon.
 

Alternativ til handhelsing

Helsedirektoratet anbefaler og alle aktørar i helse- og omsorgstenesta å finne alternative løysingar til handhelsing, og meiner at det er klokt at vi alle i ulike samanhengar viser større nøysemd med handhelsing og klemming.
 

Annan nyttig informasjon

Har du andre spørsmål om det nye coronaviruset? Viss du ikkje finn svar her eller på fhi.no, ring: 815 55 015

hygieneplakat smitte koronavirus

Tips ein ven  Skriv ut