Radon

Informasjon om radon

Måling av radon i bustader

Radon.jpg

Privatpersonar må kontakta firma som tilbyr måleutstyr.

Meir informasjon finn dykk på heimesida til Statens strålevern.

Klikk på link: http://www.nrpa.no/radon

Her kan dykk finne nyttig informasjon om radon og anbefalte tiltak.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut