Barnehagestart

Informasjon rundt barnehagestart

Informasjon til føresette om oppstart i dei kommunale barnehagane

Barnehagane er viktige for ungane i Etne, og det er viktig for samfunnsstrukturen at føresette kan gå tilbake til arbeidet. Dei tilsette i barnehagane har difor ei sentral rolle i å ta godt vare på borna i denne situasjonen me er i med covid-19. Det betyr at smittevernet skal takast i vare for både born og dei tilsette. Etne kommune er ansvarleg for å sikra at drifta i barnehagane skjer i samsvar med gjeldande lovar og reglar. Alle våre tilsette i barnehagane har fått opplæring i smittevern.

Her kan du lese heile skrivet frå Etne kommune

 

Utdanningsdirektoratet har laga informasjonsfilmar for barnehagebarn og foreldre

Film til barn

Barnehagestart.jpg

 

Film til vaksne

Barnehagestart_vaksne.JPG

 

Spørsmål og svar om veiledaren for smittevern i barnehagen

 

Tips ein ven  Skriv ut